Examen JAAR 4

Beste leerlingen, op deze pagina vinden jullie alle info,
samenvattingen en de planning voor het examen notenleer.

PLANNING

examen praktijk op je originele lesuur / lesdag op

  • zaterdag 10 december of

  • maandag 12 december of

  • woensdag 14 december

examen theorie op je originele lesuur / lesdag op

  • zaterdag 17 december of

  • maandag 19 december of

  • woensdag 21 december

Neem tijdens het praktijk-examen best iets mee om je in stilte bezig te houden

Leerlingen worden beide weken het volledige lesmoment verwacht. Na elk examen wordt nog een gezamenlijke activiteit voorzien door de leerkracht

LEERSTOF THEORIE

Samenvatting leerstof Theorie (zie Cecilia 3 - groen boek deel 1 & 2)

Samenvatting theorie SEM 1.pdf

Verbetersleutels Groen boek Deel 1 & 2

Cecilia 3 theorie deel 1 CS.pdf
Cecilia 3 theorie deel 2 CS.pdf

LEERSTOF PRAKTIJK

Voorbeeldexamen ZICHTLES RITME (maatslag 6/8 en pammen)

Voorbeeldexamen ZICHTLES SOLSLEUTEL & FASLEUTEL
(zo snel mogelijk zeggen zonder ritme)

VOORBEREID EXAMEN ZINGEN OP NOTENNAAM MET MAATSLAG:

Opgave maandag- en woensdagklas Juf Lies en juf Sofie

Examen_notenleer_Praktijk_Jaar_4_-_Sem_1.pdf

oefen samen met de audio-track

Examen_notenleer_Praktijk_Jaar_4_-_Sem_1 - begeleiding.mp3

Leerlingen van de woensdagklas bij Juf Sofie hebben een keuze. Of het lied hiernaast of het lied hieronder voor hun praktijktoets.