Examen JAAR 4

Beste leerlingen, op deze pagina vinden jullie alle info,
samenvattingen en de planning voor het examen notenleer.

PLANNING

examen theorie op je originele lesuur / lesdag op

examen zang & zichtlezing op je originele lesuur / lesdag op

LEERSTOF THEORIE

Samenvatting leerstof Theorie (zie Groen boek Delen 1 & 2)

afbakening theorie Jaar 4.pdf

Oefeningen + verbetersleutels

Theorie blanco oefeningen.pdf

Blanco oefeningen

Cecilia correctiesleutels.pdf

Verbetersleutels

DP 2022 - 2023 Notenleer Jaar 4 - Examen 1 Theorie.pdf

Proefexamen opgave

Proefexamen - verbetersleutel.pdf

Proefexamen verbetersleutel

Let op, het proefexamen bevat meer leerstof dan de afgebakende leerstof. intervallen & letterbenamingen komen niet voor op het fysieke examen deze week

LEERSTOF PRAKTIJK

VOORBEREID EXAMEN ZINGEN OP NOTENNAAM MET MAATSLAG:

Examen_notenleer_Praktijk_Jaar_4_-_Sem_1.pdf

oefen samen met de audio-track

Examen_notenleer_Praktijk_Jaar_4_-_Sem_1 - begeleiding.mp3

Voorbeeldexamen ZICHTLES RITME (maatslag 6/8 en op "pam")

Voorbeeldexamen ZICHTLES SOLSLEUTEL & FASLEUTEL
(zo snel mogelijk zeggen zonder ritme)